HL Web

Internetprogrammering, utveckling och design

VÄLKOMMEN TILL HL WEB

HL Web ligger bakom ett antal hemsidor, appar och projekt.

Om du vill veta mer om någon av våra webbplatser, våra projekt eller om du är intresserad av att annonsera så är du alltid välkommen att kontakta oss

Projekt

Ett urval av våra tidigare projekt

Glosboken

Glosboken är en webbplats där elever och lärare på ett användarvänligt och effektivt sätt kan ta hjälp av Internet för att öva på glosor. Tjänsten är mycket uppskattad och har använts av nästan en miljon elever och lärare runt om i landet.

Rimini Riskhantering

Rimini Riskhantering är ett modernt digitalt verktyg för bedömning och hantering av risker på arbetsplatsen. Vi erbjuder en fullständig digital process och inte enbart ett alternativ till pärmar och tryckta instruktioner.

Ladda ned till iOS

Ladda ned till Android

Self Help for Trauma

En app till iOS och Android som i första hand används av personer som varit med om någon form av kris/nöd. En app som inspirerar och fungerar som en hjälp till självhjälp genom en speciell "tapping-teknik".

Ladda ned till iOS

Ladda ned till Android

PopRetorik

Föreläsare Kjell Dahlin är fil kand i retorik och har 25 års erfarenhet av kommunikationsfrågor i näringslivet. Framförallt är han just inspiratör & föreläsare – och inspirerar kring attityd, arbetsglädje och kundbemötande

HJÄLP & SUPPORT

Teknisk support

Har du stött på problem eller om du har frågor om exempelvis priser, funktionalitet, tekniska problem eller liknande så är du välkommen att kontakta oss.

FAQ - Frequently Asked Questions

De vanligaste frågorna med tillhörande svar har vi listat på våra supportsidor för varje enskild webbplats (FAQ / Frequently Asked Qeustions). Om du inte finner svaret på din fråga där går det naturligtvis bra att ringa eller skicka in ett supportärende. Supportärenden skickas med fördel direkt från den webbplats där problemet uppstått.